Algemene voorwaarden

Download hier onze algemene voorwaarden.

Voorwaarden

Op het moment dat u een reis boekt bij MyTripBooker en hiermee een reisovereenkomst aangaat, attenderen wij u op het feit dat u akkoord dient te gaan met de Algemene voorwaarden die MyTripBooker heeft vastgelegd.

Naast de Algemene Voorwaarden én de ANVR voorwaarden (zie Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen (ANVR)) verwijzen wij u graag door naar de reis- en bestemmingsinformatie die op onze website beschikbaar wordt gesteld. Graag attenderen wij u erop dat deze informatie onderdeel uit maakt van de reisovereenkomst die u aangaat met MyTripBooker.

Deze voorwaarden worden hieronder vermeld, zodat u deze voorafgaand aan uw boeking kunt inzien. MyTripBooker stuurt u bij de digitale bevestiging van de boeking een link met de Algemene Voorwaarden en de ANVR voorwaarden. Mocht het onverhoopt gebeuren dat u deze voorwaarden niet ontvangt, neemt u dan contact met ons op.


Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen (ANVR)

MyTripBooker (KvK 63723522is aangesloten bij de Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen (ANVR). Op alle reizen van MyTripBooker zijn de reisvoorwaarden van de ANVR van toepassing. Deze voorwaarden kunt u voordat u bij ons boekt inzien óf u kunt deze downloaden op de website van de ANVR.


Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR)

MyTripBooker (KvK 63723522is aangesloten bij de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR).

De garantieregeling van de SGR geldt voor alle reizen van MyTripBooker mits u in Nederland woont en/of de Nederlandse nationaliteit heeft. De garantie houdt in dat u al het betaalde reisgeld terugkrijgt wanneer MyTripBooker door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen.


Calamiteitenfonds Reizen (CFR)

MyTripBooker (KvK 63723522) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds.

Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:

 • (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
 • de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

De bijdrage van het Calamiteitenfonds Reizen bedraagt € 2,50 per boeking (met een maximum van 9 personen per boeking) en wordt op uw factuur in rekening gebracht.


Uw reis boeken

MyTripBooker biedt u graag zo flexibel mogelijk reizen aan. Reizen waarop u zelf vrij bent om te kiezen wanneer u vertrekt, welke excursies/verleningen u wilt doen tijdens uw reis en welke luxe niveau qua accommodatie u prefereert. Dit betekend echter wel dat wij niet direct alle reisonderdelen op de reis direct kunnen garanderen. Bij MyTripBooker boekt u uw reis altijd op aanvraag. Een reis op aanvraag boeken wil zeggen dat bepaalde reisonderdelen eerst aangevraagd en definitief geboekt moeten worden.

Een boekingsaanvraag plaatsen is bindend.  Wanneer u een boekingsaanvraag annuleert worden reeds gemaakte kosten, kosten berekend door de luchtvaartmaatschappij en/of lokale leverancier en € 25,- annuleringskosten per persoon in rekening gebracht.

Wanneer er tijdens de behandeling van uw boekingsaanvraag afgeweken moet worden van hetgeen geboekt is (bijvoorbeeld meerkosten voor de gekozen vlucht of wijzigen van een accommodatie) dan wordt eerst contact met u opgenomen voordat wij de boeking definitief aan u bevestigen. Gaat u niet akkoord met de voorgestelde wijzigingen(en) ten opzichte van hetgeen geboekt, dan kunt u kosteloos van de boekingsaanvraag afzien.

In de praktijk zal het maar zelfden zijn dat de reis moet worden aangepast, maar het kan voorkomen dat u bijvoorbeeld op een bepaalde locatie in een ander hotel verblijft dan het hotel dat in het reisprogramma is opgenomen of dat de door u geprefereerde vlucht niet meer beschikbaar blijkt te zijn. In zeldzame gevallen komt het voor dat de gewenste reis echt niet meer te boeken is. In al deze gevallen zullen wij direct contact met u opnemen en duidelijk aangeven wat er wijzigt en welke alternatieven er zijn. U kunt dan altijd besluiten om kosteloos van de reis af te zien.


U boekt uw eigen internationale vliegticket

Wanneer u het internationale ticket niet via MyTripBooker boekt, dan moet u het vluchtschema van uw vlucht doorgeven aan MyTripBooker zodat de transfers bij aankomst en vertrek op uw vlucht worden afgestemd. Wanneer uw vlucht niet binnen de door MyTripBooker aangegeven tijden aankomt, kunnen hier extra kosten aan verbonden zijn (voorbeeld: bij aankomst in de nacht, kan een toeslag gelden voor het inhuren van uw chauffeur/gids). Het is uw eigen verantwoordelijkheid om op de juiste datum en tijd op de bestemming aanwezig te zijn om aansluiting te vinden op uw bij MyTripBooker geboekte reisprogramma, MyTripBooker kan in deze niet worden aangesproken. MyTripBooker is niet aansprakelijk voor eventuele schade, van welke aard dan ook, die hieruit voortvloeit of hiermee samenhangt.

 

Kort voor vertrek boeken

U kunt tot maximaal 2 weken voor vertrek boeken, mits het voor uw mogelijk is voor de reis/bestemming(en) alle benodigde reisdocumenten/visa aan te vragen. Wilt u op korte termijn een reis boeken? Neem dan contact op met MyTripBooker. Wij zullen de mogelijkheden voor u bekijken.


Boekingsbevestiging en factuur

Wanneer u geboekt heeft ontvangt u een boekingsbevestiging via email. Controleer dat uw namen, voorletters en geboortedata van alle deelnemers correct op de factuur staan. Deze moeten gelijk zijn aan de namen, voorletters en geboorte data in uw paspoort. Wanneer deze achteraf gewijzigd moeten worden zijn hier mogelijk kosten aan verbonden (bijvoorbeeld voor het wijzigen van uw ticket).

Wanneer uw boeking definitief is geworden (meestal na 3 werkdagen) ontvangt u uw factuur van MyTripBooker. De factuur bevat de definitieve prijzen van de door u geboekte reis.

Wij adviseren u de factuur goed te bewaren en deze (of een kopie) mee te nemen op uw reis.


Betalingsvoorwaarden

Op de boekingsvestiging en de factuur staat het aanbetalings- en het restantbedrag vermeld.

Het aanbetalingsbedrag bedraagt 15% van de totale reissom, 100% van de kosten van uw ticket (mits u uw ticket geboekt heeft via MyTripBooker) en 100% van de annuleringsverzekering (mits u uw verzekering geboekt heeft via MyTripBooker).

De aanbetaling dient binnen 5 dagen na ontvangst van de boekingsbevestiging voldaan te zijn.
De restantbetaling dient uiterlijk 6 weken voor vertrek voldaan te zijn.

Wanneer u binnen 6 weken voor vertrek boekt, verzoeken wij u de volledige betaling van uw reis over te maken. Indien noodzakelijk via een spoedbetaling.


Wijzigen van uw reis

Uw geboekte reis kunt u tot 3 maanden voor vertrek wijzigen of omboeken naar een andere reis en/of vertrekdatum. Hiervoor brengen wij € 25,- wijzigingskosten per persoon in rekening. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat er meerkosten in rekening worden gebracht. Wilt u uw reis wijzigen? Neem dan contact op met MyTripBooker. Wij zullen de mogelijkheden voor u bekijken en een kostenspecificatie voor u maken.

In het geval van annulering van of wijzigingen  aan de door uw zelf geboekte vlucht, bent u zelf verantwoordelijk voor het regelen van een eventuele vervangende vlucht. MyTripBooker is niet aansprakelijk voor eventuele schade, van welke aard dan ook, die hieruit voortvloeit of hiermee samenhangt. (voorbeeld: annuleringskosten van de gids, hotel of binnenlandse vlucht etc.).

Meldt ten alle tijden aan MyTripBooker wanneer uw aankomst en/of tijd afwijkt van de geboekte vertrek dag en tijd. MyTripBooker zal dan proberen om de reis hier zo goed mogelijk op aan te passen. Hier kunnen extra kosten aan verbonden zijn.


Afwijken van het reisprogramma

Wanneer u afwijkt van het bij MyTripBooker geboekte reisprogramma en/of deelneemt aan lokale activiteiten die niet via MyTripBooker zijn geboekt (zoals bijvoorbeeld op vrij te besteden dagen), dan is MyTripBooker niet aansprakelijk voor eventuele schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met deze zelf ondernomen activiteiten. Deelname is voor eigen risico, MyTripBooker kan in deze niet worden aangesproken.


Annuleren van uw reis

MyTripBooker hanteert de annuleringsvoorwaarden in overeenstemming met de ANVR voorwaarden.

Afhankelijk van het moment waarop u annuleert, gelden andere annuleringskosten.

Indien een reisovereenkomst wordt geannuleerd, kan MyTripBooker naast eventueel verschuldigde reserveringkosten en kosten van de betrokken dienstverlener, de volgende annuleringskosten in rekening brengen:

Omschrijving

Percentage

Tot de 42e kalenderdag vóór de vertrek dag

De volledige aanbetaling

Vanaf de 42e tot de 28e kalenderdag vóór de vertrek dag

35% van de totale reissom

Vanaf de 28e tot de 21e kalenderdag vóór de vertrek dag

40% van de totale reissom

Vanaf de 21e tot de 14e kalenderdag vóór de vertrek dag

50% van de totale reissom

Vanaf de 14e tot de 5e kalenderdag vóór de vertrek dag

75% van de totale reissom

Vanaf de 5e kalenderdag tot de vertrek dag

90% van de totale reissom

Op de vertrek dag of later

100% van de totale reissom

 

Naast de boven genoemde kosten worden de eventuele kosten van de betrokken dienstverleners in rekening gebracht. Indien het vervoer en verblijf als losse segmenten worden aangeboden, zijn de desbetreffende annuleringsvoorwaarden van toepassing. Luchtvervoer in onze reizen vindt altijd plaats per lijndienst, derhalve gelden altijd de annulerings- en wijzigingsvoorwaarden van de uitvoerende luchtvaartmaatschappij.

Na het definitief bevestigen van uw vliegticket of uitgifte van het e-ticket worden altijd kosten in rekening gebracht.

Wanneer u een annuleringsverzekering heeft afgesloten kan het zijn dat de verzekering, afhankelijk van de voorwaardes, (een gedeelte) van de kosten vergoed. MyTripBooker werkt voor haar verzekeringen samen met Allianz Global Assistance.  Klik hier voor meer informatie over de verzekeringen die MyTripBooker aanbiedt.

Een reisovereenkomst dient altijd per brief geannuleerd te worden.


Prijzen

MyTripBooker publiceert haar prijzen zonder vlucht en toont een richtprijs inclusief recente richtprijs voor de goedkoopste vlucht. Alle getoonde vluchtprijzen zijn recente richtprijzen. De richtprijs voor de vluchten is inclusief eventuele brandstoftoeslag, luchthavenbelasting en veiligheidstoeslag. Deze prijzen zijn recent maar kunnen niet worden gegarandeerd.

Houdt er rekening mee dat er op bepaalde bestemmingen lokale heffingen gelden die we niet in onze prijzen kunnen meenemen (bijvoorbeeld toeristenbelasting voor hotels).

Alle gepubliceerde prijzen zijn exclusief de kosten voor:

 • Maaltijden niet vermeld in het programma;
 • Persoonlijke uitgaven, fooien & tips;
 • Optionele excursies;
 • Verlengpakketten;
 • In sommige gevallen zijn entreegelden niet inbegrepen in de prijs (zal altijd worden vermeld)
 • Visa;
 • Vaccinaties;
 • Reis- en/of annuleringsverzekering
 • Reserveringskosten à € 20,- per boeking
 • Bijdrage Calamiteitenfonds à € 2,50 per boeking

Bij elke reis wordt aangegeven welke onderdelen in- en exclusief zijn.

MyTripBooker behoudt zich het recht voor om prijzen op elk gewenst moment aan te passen. Prijzen fluctueren met de tijd (met name de vluchtprijzen kunnen meerdere keren per dag wijzigen).

In bepaalde landen geldt een toeslag voor een kerst- en/of oudjaarsdiner. De kosten hiervoor zijn niet altijd tijdig bekend bij MyTripBooker. Wanneer de kosten bekend zijn en deze voor uw geboekte reis van toepassing zijn, en nog niet zijn verrekend op uw factuur, ontvangt u een naheffing.

Prijzen voor reizen buiten de Europese Unie zijn momenteel vrijgesteld van BTW. Mochten de BTW voorschriften worden gewijzigd, dan zullen de prijzen worden aangepast.


Reclamecode reisaanbiedingen

MyTripBooker conformeert zich aan de Reclamecode Reisaanbiedingen waar deze niet strijdig zijn met de ANVR voorwaarden.

Reisschema’s, vluchttijden en vertrekdagen

Alle gepubliceerde reisschema’s, vluchttijden en vertrekdagen zijn gepubliceerd zoals bekend bij de publicatie en altijd onder voorbehoud. In het uiterste geval, door een eventuele wijziging van vluchtschema’s of uitvallen van een geplande vlucht, kan het voorkomen dat MyTripBooker gedwongen is uw reisprogramma te wijzigen.

MyTripBooker is niet aansprakelijk voor vertragingen, wijzigingen in het reisschema, andere onvoorziene omstandigheden bij de uitvoerende luchtvaartmaatschappij of het missen van aansluitende vluchten. MyTripBooker kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel hieruit voortvloeiende kosten en/of aanpassingen in het reisprogramma.


Verre reizen

MyTripBooker biedt verre rondreizen aan, wat betekend dat wij u naar bestemmingen brengen waar heel andere gewoontes gelden, een heel ander klimaat heerst, andere maatstaven gelden voor comfort en het gangbare eten afwijkt van wat u gewend bent. Onbekende culturen maken de reis interessant maar het is ook belangrijk dat u er rekening mee houdt dat het op onze bestemming anders kan zijn dan in Nederland. Voorbereid zijn op een andere cultuur en mentaliteit kan ervoor zorgen dat u de ervaring beter kan waarderen en beter met eventuele ongemakkelijke situaties om kan gaan.


Tegenvallers op reis

Wanneer er tijdens de reis onverhoopt iets mis gaat of niet naar wens is laat het dan meteen weten aan onze lokale vertegenwoordiger. Zij zullen samen met u naar een oplossing zoeken. Mocht de oplossing niet naar wens zijn, of een probleem blijft zich voordoen, neem dan contact op met MyTripBooker.

De ANVR voorwaarden stellen dat een klacht tijdens de reis zo snel mogelijk bij de reisorganisator wordt gemeld. Wanneer dit niet gebeurt wordt eventueel recht op schadevergoeding beperkt of uitgesloten. In het geval van een klacht neem dan zo spoedig mogelijk contact op met MyTripBooker.


Wijziging van uw geboekte reis door MyTripBooker

Door omstandigheden kan het voorkomen dat een reis die u al geboekt heeft niet (volledig) kan doorgaan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een calamiteit ter plaatse of luchtvaartmaatschappij die een vluchtschema aanpast. MyTripBooker zal u hierover altijd informeren en waar mogelijk een alternatief aanbieden (bijvoorbeeld verblijven op een andere locatie of vliegen met een andere luchtvaartmaatschappij).

Ook kan het voorkomen dat bepaalde onderdelen, diensten, excursies en/of bezienswaardigheden niet bezocht kunnen worden.

Op sommige reizen wordt gebruik gemaakt van binnenlandse vluchten. Plaatselijke vertrek- en aankomsttijden kunnen wijzigen, zonder verdere opgaaf van reden. Hier heeft MyTripBooker geen invloed op.

Wanneer u hier hinder van ondervindt en hierdoor niet uw volledige programma kan genieten dan kan geen restitutie worden verleend op niet genoten programma onderdelen.

Doorgang van de reis

MyTripBooker heeft het recht om in onvoorziene, gewichtige omstandigheden en/of overmacht situaties de reis te annuleren en geen doorgang te laten vinden.


Belangrijke informatie voor vertrek

Wanneer u bij MyTripBooker geboekt heeft zullen wij u via email op de hoogte houden wanneer MyTripBooker belangrijke informatie over uw reis met u wil delen. Zorg daarom dat MyTripBooker altijd over een up-to-date email adres van u beschikt.

Mocht u vermoeden dat u informatie van MyTripBooker ontvangen zou moeten hebben, maar geen email heeft gekregen, neem dan contact met ons op.


Belangrijke informatie over uw reis

Voor elke reis en bestemming is uitgebreide informatie beschikbaar. Het is belangrijk dat u deze informatie goed doorleest daar deze deel uitmaken van de reisovereenkomst.

Mocht u de reis- of bestemmingsinformatie niet kunnen opvragen, dan kunnen wij u deze via de mail of post doen toekomen.


Reisdocumenten

Wanneer voor uw reis specifieke reisdocumenten of visa nodig zijn, dan vindt u deze informatie terug bij de reis en/of bestemmingsinformatie. Wanneer een visum verplicht is dan wordt dat ook op de boekingsbevestiging en de factuur vermeld. Uw visum moet u zelf aanvragen, klik hier om te zien hoe u uw visum kunt aanvragen.

U bent altijd zelf verantwoordelijk voor het in het bezit zijn van de juiste reisdocumenten wanneer u op reis gaat.

Let op: Kinderen dienen over een eigen reisdocument te beschikken.

Wanneer u niet de Nederlandse nationaliteit heeft dan kunnen er andere regels gelden voor de verplichte reisdocumenten of visa. Controleer altijd zelf welke regels gelden voor uw nationaliteit.


Vaccinaties en gezondheid

Wanneer voor een bepaalde bestemming gezondheidsrisico’s gelden of vaccinaties aanbevolen worden dan zal dit in de bestemmingsinformatie op de website vermeld worden. Daar MyTripBooker geen medische instantie is en geen medische adviezen mag afgeven kan de informatie op de website alleen als informatief worden beschouwd. Wij raden u ten alle tijden aan contact te zoeken met uw huisarts, lokale GGD of ziekenhuis om te controleren of deze informatie nog steeds klopt.

MyTripBooker werkt samen met Thuisvaccinatie.nl. Voor meer informatie over vaccinaties klik hier.

Deelnemers van de reis dienen over een goede conditie en gezondheid te beschikken. Wanneer u een lichamelijke handicap of een beperkte mobiliteit heeft, wat van invloed kan zijn op de uitvoering van de reis dient u hiervan melding te maken bij de boeking. In overleg wordt bepaald of de gewenste reis geschikt is voor eigen risico, MyTripBooker kan in deze niet worden aangesproken.

Wanneer er voor u specifieke beperkingen of gezondheidsrisico’s gelden zult u altijd een medisch specialist moeten raadplagen om te laten bepalen of u de gewenste reis zonder risico kunt maken. Indien u het nalaat ons van uw beperking op de hoogte te stellen dan is MyTripBooker niet aansprakelijk voor eventuele schade, van welke aard dan ook, die hieruit voortvloeit of hiermee samenhangt.  Deelname is voor eigen risico, MyTripBooker kan in deze niet worden aangesproken.


Weigeren van klanten

MyTripBooker heeft ten alle tijden het recht om klanten, wegens gewichtige omstandigheden, uit te sluiten van deelname aan een reis. Negatief of respectloos gedrag van een klant, ten opzichte van werknemers van MyTripBooker en/of de aan haar gelieerde ondernemingen (die direct of indirect de reis verzorgen) kan door MyTripBooker als gewichtige omstandigheid worden aangemerkt.


Privacy

MyTripBooker zal altijd zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Al uw gegevens vallen onder de Wet van Bescherming Persoonsgegevens. Voor meer informatie over de Privacy Voorwaarden van MyTripBooker: Privacy voorwaarden.

 MyTripBooker is een activiteit van International Leisure Group BV (KvK 63723522)