Disclaimer

Alle rechten berusten bij MyTripBooker, tenzij anders vermeld. Materiaal van derden wordt uitsluitend gebruikt met toestemming van de rechthebbenden. Mocht u ondanks alle door ons in acht genomen zorgvuldigheid menen rechten te kunnen ontlenen aan op de website(s) van MyTripBooker gebruikt materiaal, informeer ons dan direct.

MyTripBooker aanvaardt geen aansprakelijkheid door de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de door MyTripBooker gecreëerde website(s), uitingen en overige publicaties en kan geen garanties geven met betrekking tot de aard en de inhoud daarvan.

Niets van deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MyTripBooker openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd.

MyTripBooker betracht altijd de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij de samenstelling van de inhoud van onze publicaties, desondanks bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie  (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is. MyTripBooker is niet aansprakelijk voor eventuele scahde die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens op/in de MyTripBooker websites, brochures, uitingen en publicaties. MyTripBooker kan geen garanties geven met betrekking tot de aard en de inhoud van onze publicaties. Kennelijke fouten en vergissingen binden MyTripBooker niet.

MyTripBooker kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor besluiten door reizigers op basis van de door MyTripBooker verstrekte informatie, indien die informatie daar niet voor is bedoeld of op een onoordeelkundige wijze wordt gebruikt. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijke beschermde werk(en) of anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.